۱۳۹۰ فروردین ۱۲, جمعه

عجبا حیرتا اسفا


عجیب مردمانی هستند جماعت پاکستانی‌.بحث آزادی و رفاه عمومی‌ بود که دوستی‌ هندیی گفت که وضعیت در هند داغان است آقا.کارتون خوابها و خیابان خواب‌ها هم پول و اجاره باید به متصدی خیابان بدهند. آن پاکستانی‌  لب به سخن گشود که ما در کشور خود رفاه داریم و کارتون خوابان بی‌ دغدغهٔ اجاره می‌خوابند و پولی‌ از این بابت به کسی‌ نمیدهند. جمله ما را وقت خوش گشت و علاقه بر این بود که عربده‌ها بزنیمم ، ولی‌ خوب نشد که نشد.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

جالب بود

احتمالن این رفیق هندیت از برره اومده